360 видео Архангай аймаг

360 бичлэгийг: UP TECH Байршил: Архангай аймаг, Төвшрүүлэх сум Ашигласан ая: МУАЖ А. Нэргүй - Алсын газрын зэрэглээ #VR #VR_culture